En què consisteix una estructura funcional d’una empresa?

Bé és cert que en les companyies es poden trobar diferents tipus d’estructures organitzacionals, i…