Com fer un Elevator Pitch: presenta el teu negoci en menys de 5 minuts

Com fer un elevator pitch és una de les primeres qüestions que es planteja un…