Descobreix les novetats fiscals d’aquest 2015 pels emprenedors.

Descobreix les novetats fiscals d’aquest 2015 pels emprenedors.

A 2015 es redueix la càrrega fiscal a les pymes, per millorar les dades de l’ INE que diuen que, el 80% de les empreses desapareix abans d’aconseguir l’any de vida. I del 20% que ho aconsegueix, la meitat no arriba a celebrar el seu cinquè aniversari.

Una de les mesures amb més aplaudiments, entre les que més, és la baixada de l’ Impost de Societats del 30% al 28%. I al 2016 descendirà  al 25%. A més, les entitats de nova creació tributaran, al primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent, a un tipus del 15%. També es crearà una taxa d’anivellació per compensar les pèrdues de les pymes en un termini de cinc anys i una reserva de capitalització del 10% del benefici (s’estableix un límit màxim d’un milió de euros).

Alleujament pels autònoms, ja que, el seu IRPF passa del 21% al 19% (a 2016 serà el 18%). Pel contrari, desapareix la reducció del rendiment net a l’ IRPF i l’ Impost sobre Societats per a empreses amb ingressos inferiors a cinc milions d’ euros i amb menys de 25 treballadors. I qui tingui rendes inferiors a 15.000 euros tenen des de el passat juliol una retenció del 15% (abans era del 21%).

Desapareixen, no obstant, deduccions com la de contractació de treballadors indefinits. En quant a l ‘IVA dels productes digitals, a partir d’ara s’haurà d’aplicar la del país del comprador. És a dir, si un portal espanyol de e-commerce ven un producte a una ciutat anglesa, haurà d’aplicar l’ IVA d’allà. Per tal d’evitar que això es converteixi en un gran mal de cap s’ha posat en marxa la Mini Finestreta Única.

Però apareix un nou impost amb polèmica, ja que obliga a passar per l’ Agencia Tributaria els beneficis patrimonials de les empreses que es traslladin fora d’ Espanya, llegir especialment “Startups”. Aquest impost, més conegut com “exit tax”, està inclòs dins de la reforma fiscal que va entrar en vigor l’ 1 de Gener i que inclou altres novetats – millor acollida entre els emprenedors – com la reducció de l’ Impost sobre Societats i de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Qué és l’Exit Tax?

“L’exit tax”, recollit a l’article 95 Bis de la Llei del IRPF, és pels emprenedors amb vocació internacional el punt més criticat d’aquesta reforma, ja que el que busca es gravar als grans patrimonis però que podria afectar a la internacionalització de les “Startups”. Es tracta d’un impost existent (amb lleugeres diferències) a altres països (com Estats Units, França i Alemanya), per la que el soci propietari d’un 25% d’una firma valorada en més d’un milió d’euros haurà de tributar pel valor teòric d’aquesta participació.

Es pretén amb totes aquestes mesures millorar l’entorn fiscal tant per emprenedors com autònoms d’ Espanya y que, facin de les seves empreses una competència cada vegada més global.

Share This Post

Subscriu-te al llistat de correu:

Estic d'acord amb la Política de privacitat

1 Comment

  1. El valor de una buena asesoría fiscal que respalde tu negocio | Lexington Juliol 16, 2015

    […] algunas leyes por parte de Hacienda y tribunales a causa de su ambigüedad, además de las reformas fiscales, que se suceden con cada proceso electoral y cambio de gobierno. Una correcta gestión de tus […]

Leave a reply