Nova pujada de l’ impost de societats?

Nova pujada de l’ impost de societats?

A les últimes setmanes s’ha generat un gran agitament al voltant de la possibilitat d’una nova reforma de l’ impost de societats. Però, saps com afectaria a la teva empresa realment aquest canvi? T’ho expliquem a continuació..

El nou model d’ impost de societats tindrà l’ objectiu de rebaixar el dèficit públic per sota del 3%”

Què és l’ impost de societats?

Comencem aclarint què és l’ impost de societats. Es tracta d’un tribut que grava la renta de les societats i entitats jurídiques residents a Espanya (al contrari que IRPF que es grava les persones físiques). Aquest impost depèn fonamentalment de la comptabilitat d’una empresa (que determina la base imposable i la quantitat a pagar) i ha de liquidar-se dins els 7 mesos posteriors a la data del tancament de l’exercici fiscal. Al nostre país, la majoria d’empreses fan el tancament el 31 de desembre, però que el termini de realitzar el pagament de l’ impost de societats acaba al mes de juliol ( de any posterior). A més, les empreses han d’anar realitzant pagaments a compte de l’ impost durant el propi exercici.

En què consistiran els canvis a l’ impost de societats? 

Pel que respecta al canvi anunciat fa uns dies, cal destacar que es tracta de tan sols una proposta del govern en funcions i que s’haurà de ser aprovada, en tal cas, un cop estigui constituït el govern de manera oficial (així com també des de Brussel·les).

Aquesta mesura no afectaria a tant a autònoms, micropymes si no que repercutirà principalment sobre les grans empreses del sector privat. “una modificació dels pagaments a compte de l’ impost sobre Societats, establint un tipus mínim a partir de cert llindar”, segons Luis de Guindos.

Com indicàvem més amunt, segons la normativa vigent, les empreses han d’anar realitzant pagaments a compte de l’ impost de beneficis durant el present exercici i aquí és on tindran lloc els canvis un cop s’aprovi la proposta.

La novetat principal que se proposa amb el nou impost de societats te a veure amb la forma de realitzar els pagaments per part de les empreses

El que es proposa és elevar els pagaments fraccionats que les empreses realitzen trimestralment amb l’ objectiu que això suposi una manera de “finançar” l’estat i els seus compromisos de dèficit. Aquest increment en l’abonament suposaria que, a la declaració anual de l’ impost, tals empeses vegin reduïda la seva quota o tinguin dret a devolució.

Amb la seva implantació, el tipus mínim de pagament fraccionant de l’ impost de societats podria situar-se al menys en el 20%.

Share This Post

Subscriu-te al llistat de correu:

Estic d'acord amb la Política de privacitat

Leave a reply