X
Contacte
 • PARLEM

  Parlem

  x
  • Ha d'omplir aquest camp
  • Hola, el meu nom és XXXXX, responsable del centre que ha seleccionat, li trucaré en breu.

  • You must fill this field
  • Ha d'omplir aquest camp
  • Ha d'omplir aquest camp
  • Ha d'omplir aquest camp
  • Estic d'acord amb la política de privacitat*

   Ha d'omplir aquest camp

  *Camp obligatori

 • VISITI'NS

  Visiti'ns

  x
  x
  • Ha d'omplir aquest camp
  • Hola, el meu nom és XXXXX, responsable del centre que ha seleccionat, li trucaré en breu.

  • You must fill this field
  • Ha d'omplir aquest camp
  • Ha d'omplir aquest camp
  • Ha d'omplir aquest camp
  • Estic d'acord amb la política de privacitat*

   Ha d'omplir aquest camp

  *Camp obligatori

 • COTITZADOR

Serveis:Notar que tot funciona.

Assessoria PROFESIONAL

Des de 1981, data a la que LEXINGTON es va establir a Espanya, hem sigut fidels a la filosofia d’aportar un servei integral i professional als nostres clients.

Empreses del sector bancari, petroquímica, comunicacions, informàtica, serveis, han dipositat la seva confiança en la nostra Organització, sent en l’actualitat Lexington, a través del seu Departament d’Assessoria d’Empreses, l’encarregat de resoldre les necessitats que es plantegen en l’entorn empresarial en matèria Legal, Fiscal, Comptable i Laboral.

Un equip de professionals format per Advocats i Economistes, associats a la filosofia d’oferir un servei puntual i professional als nostres clients, recolzant la gestió empresarial d’aquests.

 • Assessoria Legal
 • Assessoria Fiscal
 • Assessoria Contable
 • Assessoria Laboral

Veure Assessoria

ASSESSORÍA LEGAL

Constitució de Societats residents i estrangeres (oficines de representació, sucursals, agències).

Convocatòria de Juntes de redacció d’actes i certificació d’acords socials.

Modificacions estatutàries (canvi de denominacions, objecte, domicili, augments i reduccions de capital, processos de concentració empresarial, fusions, decisions, transformacions, dissolucions i liquidacions de societats).

Representació a actuacions judicials.

Gestió de cobraments judicials i extrajudicials.

Elaboració de contractes mercantils (compraventa, arrendament, distribució, subministrament, transport, assegurances, etc.).

Assessorament en general.

ASSESSORÍA FISCAL

Alta d’empreses i professionals autònoms i persones jurídiques en el cens i a la IAE.

IVA, Societats, Declaracions mensuals/trimestrals i resums anuals.

Retenció de rendiments. Arrendataris Immobles.

Impostos locals.

Impostos de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Impostos de Donacions i Successions.

Tributació Internacional.

ASSESSORIA COMPTABLE

Legalització de Llibres Oficiales (Diari, Major, Inventari).

Elaboració dels Estats Financers Balanç de situació, Compte de guanys i despeses, sumes i saldos.

Elaboració de la Memòria de l’Exercici i Depòsit de comptes anuals.

ASSESSORIA LABORAL

Alta inicial d’empreses i professionals autònoms i persones jurídiques.

Afiliació, altes i baixes de treballadors.

Estudi i elaboració de contractes de treball.

Tramitació de prestacions de la Seguretat Social.

Emissió de certificats anuals de retencions.

Actes de conciliació i actuacions judicials.

Cartes d’acomiadaments i extinció de contractes.

Assessorament en general.

PUJAR

En aquest lloc es fan servir cookies per oferir una experiència més personalitzada. ¿Consent utilitzar cookies? Acceptar| Més informació