Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
2014-06-26

Des de Lexington implantem un model d’eficiència energètica a tots els nostres centres de negocis de Madrid i Barcelona amb l’objectiu de reduir el consum energètic i la petjada ecològica.Com podem veure, l’abast del projecte d’eficiència energètica dels centres de negocis de Lexington, a aquesta primera fase busca aconseguir els següents objectius:

  1. Remodelar el sistema d’enllumenat del centre de negocis.
  2. Incrementar els nivells i la qualitat de l’enllumenat.
  3. Reduir la petjada ecològica, evitant l’emissió de 13,27 Tn CO2 anuals, que equivalen a la plantació de 1.301 arbres.

La iniciativa d’eficiència energètica comença per una auditoria completa de les instal·lacions, a la qual s’analitzen i es pressuposten diferents solucions i es desenvolupen els càlculs energètics i econòmics necessaris per a portar a terme aquest projecte.El pla s’anirà instaurant a diferents fases als diversos centres de negocis, prioritzant sempre les mesures de major eficiència energètica i cobrint totes les àrees de consum de les instal·lacions. El model s’ha iniciat ja al centre de negocis establert a La Moraleja, Madrid i,  a aquesta primera fase s’ha centrat en tres àrees prioritàries: enllumenat, contractació del subministrament elèctric i sistema de monitorització.Dins l’àrea d’enllumenat, les actuacions a realitzar suposen un canvi a favor de la tecnologia LED, a més de la instal·lació de dispositius de detecció de presència i separació de circuits d’enllumenat.Per la seva part, a l’àrea d’optimització elèctrica, desprès d’analitzar els patrons de consum durant els últims 12 mesos s’han optimitzat els paràmetres de contractació d’acord al perfil de consum de cada centre de negocis. També es van instal·lar equips de compensació d’energia reactiva per eliminar aquest consum.A l’àrea de monitorització energètica, implantarem un software de seguiment de consums per analitzar les dades amb valors reals que actualment no es coneixen.Continuarem informant sobre el nostre projecte d’eficiència energètica i el nostre compromís amb el medi ambient.

“La natura fa grans obres sense esperar cap recompensa” 

(Alexandr I. Herzen) 

Compártelo

Inici de sessió