Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
12/09/2019

L’ambient de treball és tan important com les metodologies que s’utilitzen en el dia a dia en una empresa. Per això. Veurem que és el design thinking i la seva manera d’aconseguir resultats finals, respectant cada fase de treball i els seus actors principals: els professionals.

Que és el design thinking: creador de valor pels teus clients.

El 2008, un article publicat en el Harvard Business review titulat Design Thinking i escrit per l’actual Director executiu d’IDEO, Tim Brown, va popularitzar aquest mètode de treball amb les seves respectives bases. Tot i que és cert que l’origen real del terme design thinking és molt més antic.El design Thinking, és una metodologia eficaç que s’usa per resoldre problemes complexos. Per això, es necessiten diversitat de perfils professionals per treballar, ja que a l’hora de desenvolupar un projecte és important tenir una visió 360º. El design thinking neix des de la perspectiva del disseny, però la seva metodologia pot aplicar-se en diversos àmbits.Creativitat, equips multidisciplinaris, treball en equip… El design thinking, s’empra usant eines efectives amb les quals poder afrontar-lo.

El design thinking, és una metodologia de treball que pensa en l’usuari final des del principi del procés de creació

Avui en dia, el terme està més que consolidat i a més a més, hi ha nombroses opcions en les quals es pot treballar aquest tipus de metodologies. Per exemple, a través del networking, es pot accedir a perfils diferents del teu mateix sector i així poder aplicar aquesta metodologia en pro d’un projecte gran., No creus?

Fases del design thinking: la metodología no lineal

El primer, abans de portar a terme un plantejament com aquest, és important que l’espai de treball sigui una oficina flexible, còmode i que aporti un valor afegit al procés d’ideació.

Una vegada has generat un espai òptim, veurem quines 5 fases hauràs d’aplicar per, en un temps establert, obtenir resultats innovadors gràcies al design thinking.

  • Empatia: com imaginaràs, en una primera fase posarem el focus d’atenció en l’usuari, quins desitjos té, que necessita. En definitiva, es tracta de canalitzar el procés als usuaris finals per aportar valor amb el resultat final. Entre les tècniques o eines que podeu utilitzar en aquesta primera fase de design thinking estan les entrevistes, els focus group o investigacions a través de softwares com Brandwatch, per exemple.
  •  Definició: una vegada adquirida en una primera fase tota la informació requerida, en aquesta segona fase del design thinking ens hem de centrar a definir. Una fase de les més difícils, ja que s’ha de seleccionar l’especialment rellevant per poder treballar en un únic camí (encara que és important avançar que, en tot moment podem tornar a aquesta fase i canviar aquest garbell d’informació, ja que el procés és cíclic). Definir és trobar el camí pel qual viatjarà la creativitat, és a dir, anticiparà on es posarà el focus en la següent fase.
  • Idear: Després de la definició dels problemes trobats en l’anterior fase, ens centrem en la creació, en la cerca de solucions. Per això és necessari molta imaginació i el millor és utilitzar tècniques que fomenten la creativitat. A través del brainstorming o els mapes mentals, podem conduir aquesta fase de forma òptima.
  • Prototipar: ara toca aterrar les idees, donar-les forma, ferles tangibles. A través de la fase del desking thinking del prototipat es fa realitat l’idea. A més a més, en aquesta fase també és possible generar altres de noves, doncs una vegada es treballa en un camí, pot ser que sorgeixin noves connexions.
  • Testeig: l’última fase del design thinking és el moment de veure com acullen els usuaris del projecte final i empatitzar amb la seva experiència. És el punt d’inflexió del procés, ja que és necessari obrir la ment i escoltar el que diuen sobre el projecte, si dóna una solució a la seva necessitat o si realment calma els seus desitjos.

Per últim, és important tenir en compte que si hi ha alguna cosa que caracteritzi el design thinking és que aporta cinc fases per les quals experimentar diferents estadis. Pot ocórrer que un prototip no funcioni com s’esperava després d’aplicar la metodologia del design thinking, encara que també és possible trobar on està el focus de l’error per acudir de nou a aquesta fase i canviar el resultat.

Les fortaleses estan a les nostres diferències, no en les nostres similituds”

Stephen Covey

Compártelo

Inici de sessió