Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
2014-11-13

La crisi, aquest concepte que fa tremolar les borses internacionals i que, per extensió, a empresaris i inversors de tot el món, és sens dubte un dels temes més repetits durant els últims anys, tant a peu de carrer com als mitjans de comunicació. Però, per sobre de les connotacions negatives, a la Xina el concepte de crisi combina dos significats molt menys pessimistes: perill i oportunitat. Una definició que encaixa molt millor amb la gestió de crisi empresarial.En primer lloc, és necessari tenir present que existeixen molts tipus de crisi i que no tenen que ser necessariament situacions catastròfiques. Es tracta d’imprevistos que poden afectar directa o indirectament a la imatge d’una empresa, marca o producte, desencadenada per factors externs (com una publicació als mitjans de comunicació) o interns (com una vaga).Lluny d’una concepció alarmista, es necessari mantenir una visió pràctica de la gestió de la crisi, ja que aquestes, poden aparèixer inesperadament en diferents punts de la trajectòria d’una empresa, afectant a la seva credibilitat i reputació. Per tot això, es fa necessari comptar amb un Pla de Gestió de Crisi dins de les seves polítiques de comunicació que funcioni com un mapa a l’hora d’enfrontar-se a situacions adverses, per a poder actuar de la manera més ràpida i eficaç possible.Així dons, tots els plans de Crisi ha de començar amb la identificació del problema, analitzant les causes, responsabilitats i l’abast que pot tenir aquesta. Oferint possibles alternatives per al diferent públic o segments implicats. Desprès d’un primer anàlisi, ja s’està en disposició d’ identificar els components del Gabinet de Crisi – amb un portaveu i diferents experts encarregats de diferents funcions – i concretar accions coordinades. Es tracta d’un documents on es contemplen diferents escenaris possibles, pels quals s’haurà de tenir en compte les particularitats de cada cas en concret, un cop posat en marxa el protocol de la gestió de crisi.Un cop s’ha constituït el Gabinet de Crisi i analitzat la situació, seguint les pautes del Pla de Crisi, l’empresa ha d’oferir una resposta institucional oficial, depurant responsabilitats i desmentint falses dades. Es tracta d’oferir una imatge de transparència amb informació verídica i contrastable, tot evitant el silenci, que pot augmentar les dimensions d’una crisi. Es necessari establir una jerarquia, marcant un ordre d’aparició davant els mitjans de comunicació que comenci amb els interlocutors de menor rang i responsabilitat dins de la organització. Finalment, també s’han de dissenyar missatges dirigits a clients, proveïdors i tot tipus de públic estratègic per tal de que la crisis no posi en dubte la fiabilitat de l’empresa.

“És durant les crisis que neix l’iniciativa, els descobriments i les grans estratègies”

Albert Einstein

Compártelo

Inici de sessió