Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.

Termes i condicions de contractació

Introducció

Aquestes condicions d’ús del lloc web regulen els termes d’accés i d’ús del lloc https://www.lexington.es, propietat de Lexington S.L. amb CIF:  B28723732, domicili fiscal al Paseo de la Castellana 141, 28046 Madrid i correu electrònic info@lexington.es, d’ara endavant “l’Empresa”, que l’usuari del portal ha d’acceptar per utilitzar tots els serveis i la informació que es faciliten des del portal.
L’usuari, com també l’Empresa, propietària del portal, poden ser denominats conjuntament com “les Parts”. El mer accés o la sola utilització del portal, de tots o de part dels continguts i serveis, significa l’acceptació plena d’aquestes condicions d’ús. La posada a disposició i l’ús del portal s’entenen sotmesos al compliment estricte dels termes recollits en aquestes condicions d’ús del portal.

Informació i serveis

És requisit necessari per a l’adquisició dels productes i dels serveis que s’ofereixen en aquest lloc, que llegiu i accepteu els Termes i les Condicions següents que es redacten a continuació.
L’ús dels nostres serveis, com també la compra dels nostres productes, implica que heu llegit i acceptat els Termes i les Condicions d’Ús d’aquest document.
Per adquirir un producte o servei, és necessari el registre de l’usuari, amb la introducció de dades personals fidedignes i la definició d’una contrasenya.
L’usuari pot triar i canviar la clau per accedir a l’administració del compte en qualsevol moment. Lexington S.L. no assumeix cap responsabilitat en el cas que aquesta clau es lliuri a terceres persones.
Totes les compres i les transaccions que es duguin a terme per mitjà d’aquest lloc web estan subjectes a un procés de confirmació i de verificació, el qual pot incloure la verificació de disponibilitat del producte i del servei, la validació de la forma de pagament, la validació de la factura (si n’hi ha) i el compliment de les condicions requerides pel mitjà de pagament seleccionat.
Els preus dels productes i dels serveis oferts en aquest lloc inclouen l’IVA i són vàlids només en les compres efectuades en aquest lloc web.

L’entrega del servei contractat s’efectuarà seguint les pautes seleccionades (inici, duració, tipologia, localització i cost) pel mateix usuari durant el procés de compra i estaran subjectes a les condicions contractuals particulars en cada cas.

Condicions de pagament

El client declara que té plena capacitat per fer la compra, que és major d’edat i que està en possessió d’una targeta de crèdit o dèbit vàlida i emesa per un banc que resulti acceptable per a l’empresa. El Client garanteix que totes les dades facilitades en relació amb la seva targeta són vàlides i se’n responsabilitza.

Targetes de pagament acceptades:

Aquesta pàgina web utilitza tecnologia SSL sobre http per proporcionar una compra segura.

Política de reemborsament

Per les característiques dels productes i serveis oferts en aquest lloc web no fem reemborsaments després d’adquirir els dits productes i serveis; la responsabilitat d’entendre’ls abans d’adquirir-los és vostra. Us demanem que llegiu tota la informació acuradament abans d’adquirir els productes i serveis. Fem només excepcions a aquesta regla quan la descripció no s’ajusti al servei o si les condicions de cancel·lació de sales que es detallen a continuació es compleixen:

  • Fins a 7 dies d’antelació: es torna el 100% de la reserva
  • Entre 3 i 6 dies d’antelació: es cobra el 50% de la reserva
  • Entre 48 i 36 hores: es cobra el 75% de la reserva
  • Amb menys de 36 hores d’antelació: es cobra el 100% de reserva

Comprovació antifrau

La compra del client pot ser ajornada per a la comprovació antifrau. També pot ser suspesa per més temps per a una investigació més rigorosa per tal d’evitar transaccions fraudulentes.

Privadesa

Aquest lloc web garanteix que la informació personal que envieu compta amb la seguretat necessària, continguda en la nostra política de privacitat. Les dades introduïdes per l’usuari o, en el cas que es requereixi una validació de les comandes, no es lliuraran a terceres persones, llevat que així hi obligui el compliment d’una ordre judicial o de requeriments legals.

Compliment LOPD

El portal adopta per al tractament de les dades totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d’obligació, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.
L’usuari manifesta de manera expressa que té dret a accedir, introduir, modificar o suprimir qualsevol dada personal o de tercers o que disposa de l’autorització expressa d’aquests tercers. El portal informa l’usuari que pot exercir els drets d’accés, de rectificació, d’oposició i de cancel·lació escrivint a l’adreça següent: info@lexington.es

Inici de sessió