Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.

Política de privacitat

La present POLÍTICA DE PRIVACITAT és part integrant de l’Avís Legal de la pagina web: www.lexington.es

Lexington S.L.: Paseo de la Castellana, 141, plante 19, 28046 Madrid i CIF B28723732, (en endavant Lexington), posa en el seu coneixement que:

PRIMER.- La visita del lloc web de Lexington en el seu domini www.lexington.es no implica que l’usuari hagi de subministrar informació alguna respecte a la seva identitat, de manera que no es pugui associar a un usuari en concret per l’empresa. En el supòsit que es proporcionin dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i tractades respectant els drets dels afectats i conforme a les limitacions recollides en la normativa de protecció de dades. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal accepten de forma clara, exacte i inequívoca les presents condicions.

SEGON .- La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà, única i exclusivament a través dels correus electrònics que els usuaris puguin enviar a Lexington a l’adreça: info@lexington.es. La finalitat dels abans anomenats fitxers serà exclusivament, la gestió de la relació comercial dels clients amb la companyia i el compliment de la prestació dels serveis oferts, enviament i comunicacions a diferents persones de contacte (MAILING) i de la recepció de currículums per a cobrir possibles ofertes de treball a traves del lloc web (RRHH).

TERCER .- Les dades recollides de conformitat amb el disposat en el paràgraf anterior es comunicaran a la següent empresa que presta serveis de creació de campanyes de mail Marketing, necessàries per al desenvolupament de l’activitat de Lexington. Les dades compartides per Lexington amb la següent empresa prestadora del servei es fa sota les seves corresponents condicions de privacitat. Plataforma d’enviament de butlletins: “MailChimp” ), amb domicili social a 675 Ponce de León Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 que proporciona els serveis de creació de campanyes de mail Marketing. Es pot consultar la política de privadesa i més aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: http://mailchimp.com/legal/ . Per tant, l’usuari és conscient i accepta que les seves dades personals seran emmagatzemades per “MailChimp”, per la subscripció i l’enviament de butlletins electrònics.

QUART .- Lexington ha desenvolupat tots els sistemes i ha implementat mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de dades de caràcter personal facilitat per l’usuari.

CINQUÈ .-L’usuari garanteix que les dades que, en el seu cas, hagi aportat a traves del present lloc web son verdaders, exactes, completes o actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència del incompliment de tal obligació.

SISÈ .- Lexington es compromet al compliment de la seva obligació de secret amb respecte altres dades de caràcter personal rebudes a traves del present lloc web i al deure de tractar-los amb confidencialitat. Les dades personals recavades no seran cedides a tercers sense el consentiment del titular dels mateixos.

SETÈ .- Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació de tractament i oposició sobre les dades de caràcter personal que hagin estat aportades a traves del present lloc web, l’usuari podrà remetre un correu electrònic a info@lexington.es. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms del sol·licitant, domicili a efecte de notificacions, fotocopies de DNI o document equivalent d’identificació i petició on es concreti la sol·licitud.

OCTAU .- Lexington una vegada finalitzada la relació amb l’usuari conservarà les dades durant un temps imprescindible per complir les obligacions legals necessàries. A la seva vegada, prodecirà a la supressió de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat que van ser recavades.

Inici de sessió