Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
2018-02-01

Expandir el negoci a l’estranger o potenciar-lo més aquí? Invertir en un startup o no? Apostar pel finançament convencional o buscar alternatives? I així successivament amb un sense fi de preguntes de les quals depèn (al final) la supervivència d’una empresa i és que qualsevol procés de presa de decisions no és fàcil però si necessari, ja que és l’essència d’una òptima gestió empresarial.

Per prendre una decisió és necessari conèixer, comprendre i analitzar el problema

Prendre decisions de forma correcta és un art que no posseeix tot el món i és que és necessari entrenar, així que pren molta atenció perquè et farem descobrir alguns dels tips que has de començar a adoptar per aconseguir que el teu procés de presa de decisions sigui el més efectiu possible, comencem?

Les 9 etapes d’un correcte i eficient procés de presa de decisions:

1. Identifica el problema

És obvi que, abans de començar el procés de presa de decisions, hauràs de conèixer quin és el problema, el dilema, allò que has de decidir.

2. Busca la informació important

Treballa a trobar la informació rellevant que permet realitzar un bon anàlisi de problema, i és que una bona decisió es basa sempre en informació.

3. Quins son els criteris de decisió?

Una vegada identificat el dilema i recopilada la informació rellevant, elabora una llista amb els criteris que s’utilitzen per sospesar les diferents opcions.

4. Existeix prioritat?

En qualsevol procés de presa de decisions és imprescindible conèixer quina és la propietat, aquesta qüestió pot provocar un impacte superior a la resta i per tant necessita ser especialment tinguda en compte.

5. I alternatives de solució?

En aquest punt, intentarem desenvolupar les diferents possibles solucions al problema: com més alternatives tinguem, més probabilitat de trobar la que resulti realment satisfactòria. En qualsevol procés de presa de decisions és imprescindible conèixer quina és la propietat, aquesta qüestió pot provocar un impacte superior a la resta i per tant necessita ser especialment tinguda en compte.

6. Analitza aquestes alternatives

Quin és el següent pas? Doncs analitzar aquestes diferents alternatives, així com conèixer els seus avantatges i inconvenients de forma individual.

7. Selecciona la millor alternativa

Ara ja, hem d’escollir l’alternativa que segons l’avaluació realitzada obtindrà millors resultats per la resolució del problema.

8. Aplica aquesta dedició

Una vegada hem completat el procés de presa de decisions, haurem d’executar aquesta decisió i comunicar-la a aquelles persones “afectades” per aconseguir que es comprometin 100% amb ella.

9. Avalua els resultats

Per finalitzar, és important que cada presa de decisions analitzem els resultats i determinem iniciar un nou procés de presa de decisions per trobar una altra alternativa.

“Quan les prioritats estan clares les decisions són fàcils.”

Compártelo

Inici de sessió