Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
18/06/2015

Amb la finalitat de reduir el consum energètic i disminuir la petjada ecològica, des de Lexington estem implementant un model d’eficiència energètica en tots els nostres centres de negocis, un model que té com a objectiu principal fer dels nostres centre un espai completament respectuós amb el medi ambient.

El nostre nou model s’anirà implantant als diferents centres de negocis en diverses fases. La primera d’elles consisteix en una remodelació completa del sistema d’il·luminació. El nou sistema, a més de reduir la petjada ecològica que evitarà l’emissió de CO2 equivalent a la plantació d’1.301 arbres, incrementarà els nivells i la qualitat de la il·luminació. A més, en aquesta primera fase també s’inclou una remodelació completa del subministrament elèctric i dels sistemes de monitoratge

Així doncs, les mesures que es duen a terme en aquesta primera fase són:

  • A l’àrea d‘il·luminació, es realitzen instal·lacions d’il·luminació LED, instal·lació de dispositius de detecció de presència i separació de circuits d’il·luminació instal·lats  
  • L’àrea d’optimització elèctrica analitza els patrons de consum de cada centre durant l’últim any i optimitza els paràmetres de contractació en relació al consum que es realitza en cadascun d’ells. A més, també s’instal·len equips de compensació d’energia reactiva per eliminar aquest consum.
  • A l’àrea de monitoratge energètic s’implanta un programari de seguiment de consums per poder analitzar les dades de cada centre d’una manera més segregada amb valors normals.

Aquest projecte d’eficiència energètica va començar a aplicar-se al centre de negocis de Lexington situat en Moraleja, en el qual es va realitzar la completa remodelació de la il·luminació, el subministrament elèctric i els sistemes de monitoratge. Actualment, la instal·lació del nou model ja està també acabada al centre d’Orense i tenim previsió que en una o dues setmanes també es començarà a aplicar a Barcelona. Després d’aquests canvis, ja seran 3 dels nostres 5 centres de negocis els que tindran la primera fase del model completament implantada.

Finalment, volem destacar que totes aquestes mesures formen part d’una primera fase en la qual s’han prioritzat les mesures de major eficiència energètica. L’objectiu de Lexington és treballar en fases posteriors del projecte fins a abordar totes les àrees de consum de les instal·lacions, contribuint així a crear un entorn més responsable amb el medi ambient.

Compártelo

Inici de sessió