Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
María Abraín
2016-12-09

Pels  recruiters, tenir una estructura en cada entrevista de feina és clau per sàpiguer com portar-la amb èxit des de l’inici: han de enfocar-la principalment amb l’objectiu de trobar aquells aspectes professionals i d’actituts que més interessen a l’empresa i que, al final, distingeixen a un candidat de la resta.

Les entrevistes de treball han de seguir una estructura i planificació per aprofitar al màxim el temps disponible i conèixer tot el possible sobre els perfils dels candidats

En el moment de l’entrevista, és recomanable fer una explicació prèvia de l’empresa i del lloc vacant per posar en situació al candidat, d’aquesta manera facilitaràs que la conversa flueixi amb naturalitat i evitaràs com sigui que es converteixi en un mer interrogatori.

Pel que fa a les preguntes, des de Lexington proposem 6 imprescindibles que tot professional de recursos humans ha de tenir en compte en cada procés de selecció, pren nota!

1. Resum de la trajectoria professional

Comença l’entrevista trencant el gel i deixa que el candidat t’expliqui de forma resumida la seva vida professional. D’aquesta manera, podràs conèixer com és la seva actitud, la seva capacitat de síntesi i com es desenvolupa i expressa.

2. Quines són les teves virtuts?

Com entrevistador, t’interessarà saber quins són els punts forts del candidat i si són compatibles al perfil professional que està buscant l’empresa.

3. I les tevés debilitats?

Així com les fortaleses del candidat, també hauràs de conèixer els seus punts més febles o aquells que ell creu que hauria de prestar més atenció per millorar.

4. On  t’ imagines dintre  de X anys?

Tot professional té unes aspiracions i metes que vol aconseguir al llarg de la seva vida laboral, de manera que conèixer les seves expectatives ens ajudarà a comprendre la seva ambició i la seva perspectiva de futur. És a dir, si veu el lloc de treball que ha sol·licitat com una projecció professional o com una ocupació circumstancial.

5. Què creus que podríes aportar a l’ empresa?

Aquesta pregunta és clau en qualsevol procés de selecció, ja que et permet conèixer els coneixements, competències o valors que el candidat podria aportar al lloc de treball i a l’empresa. La resposta pot ser en gran mesura el motiu de contractació, ja que en ella es coneixerà què és el que fa diferent a un candidat de la resta.

6. I l’ empresa a tu?

Igual que un treballador pot aportar aspectes positius a l’empresa, aquesta també ho pot fer al seu torn a l’empleat; la flexibilitat laboral, creixement com a professional o aprenentatge continuu, entre d’altres, podrien ser alguns exemples.

“Les oportunitats no passen, les fas”

Chris  Grosser

Compártelo

Inici de sessió