Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
Ester Maicas
2019-01-03

Les noves tecnologies estan revolucionant la forma en les que les empreses prenen les seves decisions més importants i estratègiques. L’últim concepte en apuntar-se a aquesta revolució és el Business Intelligence. Aquest terme fa referència a les estratègies i eines que serveixen per transformar informació en coneixements amb l’objectiu de millorar els estudis de mercat i el procés de la presa de decisions empresarials.

“El Business Interlligence analitza milers de dades per conèixer les fortaleses i les debilitats de les empreses”

Tota aquesta informació que el Business Intelligence analitza ve de la mà d’un altre de les grans revolucions que les noves tecnologies han apropat al sector empresarial: El Big Data. Aquesta tecnologia atrapa grans quantitats de conjunts de dades que les empreses disposen de manera desestructurada i que, fins ara, les eines convencionals no podien abastar per la seva anàlisi.Així, mentre que el Big Data és capaç de recopilar les dades que acumula una empresa a una velocitat molt alta, el Business Intelligence els analitza de manera avançada i predicativa i dóna els resultats en els quals les empreses basen gran part de les seves estratègies.

Fases del Business Intelligence

Ja hem vist com treballar amb eines digitals està revolucionant les estratègies de les empreses però saps quines fases segueix el procés de la intel·ligència de Negocis fins a arribar a presentar el seu resultat final? Et mostrem les 5 més importants:

OBSERVACIÓ

Que està passant al voltant de l’empresa? El Business Intelligence comença el seu procés com un potent element observador. Gràcies a la seva feina juntament amb Big Data, una gran quantitat d’informació pot ser tractada per la seva anàlisi. Informació que a vegades no sembla tenir relació amb l’estratègia final de l’empresa, però que aquesta eina s’utilitza per donar-li aquest punt d’avantatge i diferencia respecte als instruments convencionals de l’anàlisi d’informació.

COMPRENSIÓ

Poder accedir a les grans quantitats d’informació no és rellevant si no som capaços de comprendre-la. Per això, el Business Intelligence ofereix una anàlisi profund de la informació que obté gràcies a encreuament de dades.

PREDICCIÓ

A més a més d’observar i comprendre, Aquesta nova tecnologia és capaç de preveure que passarà si l’escenari d’aplicació de l’empresa es veurà afectada per alguna causa externa. I és que, els mercats són elements en constant canvi i poder preveure aquests canvis de les empreses un punt de tranquil·litat i serenitat extra.

COL·LABORACIÓ

Una vegada el resultat de l’anàlisi de les dades ja és una realitat, la col·laboració entre els equips de treball de les empreses és necessària. És aquesta fase la més crucial de totes, ja que la interpretació d’aquestes dades donarà a l’empresa l’èxit o el fracàs en les seves estratègies.

DECISIÓ

És l’últim pas en el procés, el més esperat. EN la fase de la decisió l’empresa mostra el resultat de l’anàlisi de les dades amb totes les seves interpretacions i simulacions i, d’acord amb aquestes deduccions, decideix cap on encaminar les noves estratègies de l’empresa.Cada vegada son mes les empreses que aposten per aplicar les tècniques que ofereixen les noves tecnologies i que estan revolucionant les estratègies empresarials per la capacitat que atorguen de conèixer més a clients, competidores i la mateixa empresa.

“La informació és la gasolina del segle XXI, i l’analítica de dades en el motor de combustió”Peter Sondergaard

Compártelo

Inici de sessió