Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.

Bé és cert que en les companyies es poden trobar diferents tipus d’estructures organitzacionals, i en aquest post explicarem en què consisteix específicament l’estructura funcional d’una empresa, així com detallarem quines són els avantatges i els inconvenients.

Qué es una estructura funcional d’una empresa?

L’estructura funcional d’una empresa neix amb la necessitat de comptar amb especialistes en els diferents nivells jeràrquics. És a dir, és aquella en la que cada empleat té un superior i els equips són agrupats per especialitats com per exemple: disseny gràfic, màrqueting, desenvolupament web, producció, vendes…

Una empresa amb estructura funcional és més adequada per la producció de béns i serveis estandarditzats en gran volum i baix cost

D’aquesta manera, s’aconsegueix una millor especialització en cada àrea, però en contra, també podria conduir a una falta de comunicació entre els grups funcionals dins de l’organització. A continuació, especifiquem quines són els avantatges i inconvenients d’una empresa amb una estructura organitzativa funcional.

✔ Avantatges de l’estructura funcional d’una empresa

Entre els principals avantatges que ofereix una estructura organitzativa funcional d’una empresa, trobem les següents:Com especificàvem prèviament, amb aquest tipus d’estructura organitzacional s’aconsegueix una màxima especialització en els diversos òrgans, el que permet que cada càrrec es concentri exclusivament en les seves tasques i augmenti així l’eficiència i productivitat de cada treballador.

  • L’especialització en tots els nivells, permet una millor supervisió tècnica.
  • Afavoreix que la comunicació dins de cada equip de treball sigui directe, sense intermediaris i, per tant, més ràpida i amb menys interferències
  • Disminueix la pressió sobre una sola persona (que seria el cap) i si comparteixen per tant les responsabilitats.

Inconvenients de l’ estructura funcional d’una empresa

Per part seva, aquests són els inconvenients més destacables que trobem en l’estructura funcional d’una empresa.

  • Suposant que existeixen diferents especialistes i supervisors, es perd el principi d’unitat en el comandament, el que pot generar conflictes d’autoritat.
  • Por provocar l’aparició de confusió i multiplicitat en els objectius, ja que existeix la subordinació múltiple i l’autonomia de decisió, generant conflictes en les funcions generals de l’empresa.
  • L’especialització en grups dins de l’organització, podria potenciar la competència i rivalitat, provocant així la possible divisió de personal i en conseqüència l’aparició de tensions en l’àrea de treball.

“Els èxits d’una organització són els resultats de l’esforç combinat de cada individu”

Vince Lombardi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Som més que un coworking, oferim Workplace com a servei per acompanyar les empreses en l'adaptació al nou entorn laboral.

Compártelo

Inici de sessió