Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
2015-12-03

A l’hora de crear una empresa hi ha diferents aspectes que s’han de tenir en compte, entre ells, el tipus de societat base a la qual es constituirà el negoci.

A Espanya existeixen diferents tipus de Societats, depenent de si son:

1. Societats No Mercantils (amb personalitat física):

  • Empresari Individual
  • Comunitat de Béns
  • Societat Civil

2. Societats Mercantils Especials:

  • Societat Laboral
  • Societat Cooperativa,
  • Agrupació d’ Interès Econòmic
  • Societat d’ Inversió Mobiliària

3.  Societats Mercantils, que es divideixen en:

  • Personalistes (Societat Col·lectiva i Societat Comanditaria)
  • Capitalistes, que són les que desenvolupem a continuació, ja que són les més habituals

Societat Limitada o Societat de Responsabilitat Limitada (SL o SRL)

És el tipus de societat més utilitzat a Espanya, en especial per les petites i mitjanes empreses, ja que la responsabilitat està limitada al capital aportat, pel que no s’ha de respondre als possibles deutes del negoci amb el patrimoni personal dels socis.

El capital mínim a aportar és de 3.000 euros, ja sigui en capital o en espècie, sempre i quan el valor estigui pactat entre tots els socis. El mínim de socis és un (en aquest cas es constituirà una Societat Limitada Unipersonal).

Pel que fa a les obligacions fiscals, la Societat està obligada a tributar l’ Impost de Societats i l’ IVA.

Societat Anònima (SA)

Aquest tipus de Societat té les mateixes característiques que la Societat Limitada pel que fa a responsabilitat, número mínim de socis i obligacions fiscals.

Les diferències radiquen, per una part, en el capital mínim a aportar: en aquest cas és de 60.000 euros. Per altra banda, la gestió de l’ empresa també és diferent: la SL està pensada per a negocis més petits, en els que la partició estigui feta entre pocs socis, mentre que la SA els socis poden vendre lliurement les seves accions. Finalment, pel que respecta a la constitució: la SA és més estricta que la de la SL.

Societat Limitada Nova Empresa (SLNE)

La SLNE és un tipus de Societat amb moltes similituds amb la Societat Limitada. Encara així, té algunes característiques que la diferencien: ha de tenir un màxim de 5 socis, i hauran de ser persones físiques i no jurídiques (com el cas de la SL); l’administrador haurà de ser obligatòriament soci; la SLNE té un caràcter més flexible pel que fa a les activitats que desenvolupa la Societat, ja que no es necessària la modificació dels estatuts en cas que siguin diferents.

En aquest cas es segueix mantenint el capital mínim de 3.000€, encara que també existeix un capital màxim de 120.000 euros.

L’ elecció del tipus de Societat és un aspecte a tenir en compte a l’ hora de constituir una empresa, ja que cada una d’ elles té unes característiques diferents. És per això que per a escollir la que millor s’ adapta a les necessitats del teu negoci has de comptar amb un servei d’ assessoria que t’ aconselli en tot el procés.

“Hi ha algú tan intel·ligent que aprèn de l’experiència dels demès” Voltaire

Compártelo

Inici de sessió