Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
2015-09-10

Vivim en un món on cada vegada hi ha una més gran sensibilització i   conscienciació ambiental i del consum sostenible dels recursos. En aquest sentit, són moltes empreses les que han començat a instal.lar un model d’ eficiència energètica a les seves oficines, donat que això no només dóna beneficis  ecològics, sino també econòmics, productius i saludables.

 Quins són els beneficis de les oficines sostenibles per a les empreses?

  • Una de les principals preocupacions quan parlem d’eficiència energètica és l’impacte ecològic que les accions humanes o les construccions poguin tenir en el medi ambient. En aquest sentit, la implantació d’ un model d’ eficiencia energètica mijantçant mides d’estalvi energètic, que incloguin aspectes com la il.luminació, l’ aïllament, la climatizació o l’ optimització dels equips elèctrics, entre unes altres, redueix notablement la petjada ecològica.
  • Aquestes accions ajuden al medi ambient i també a les companyies, que veuen com, es reduexien els imports de les seves factures. El fet de fer servir recursos sostenibles i fer un  pla d’ eficiència energètica disminueix els costos d’operació a mitjà i llarg termini, ja que ès redueix el consum elèctric i de manteniment.
  • Els plans d’eficiència energètica s’utilitzen per aprofitar la llum natural en comptes de  l’artificial, ja que ès redueix el consum elèctric i ajuda a que les persones siguin més productives i estiguin de millor ànim. S’ha demostrat que la llum natural i els espais verds a les oficines, ajuden a tenir un bon nivell de concentració al  fer les tasques, a millorar la planificació per obtenir resultats i reduïr l’estrés.
  • Per conseguir una bona imatge corporativa, la sostenibilitat es converteix en un valor clau a tenir en compte per les empreses dins de la seva estratègia. Per això, incloure la sostenibilitat dins de la missió i visió de l’empresa i de les accions de RSC aporta un valor afegit per a l’empresa.

D’altra banda, hi ha algunes accions internes que es poden realitzar per aconseguir tenir unes oficines sostenibles en les empreses, contribuint així a la creació d’un món cada vegada més eficient i respectuós amb el medi ambient. Per exemple, es poden utilitzar papereres de reciclatge, ventilació natural en lloc d’artificial, i productes ecològics (com per exemple paper reciclat), també es poden optimitzar dels equips electrònics quan no sigui necessari el seu ús, etc.

A Lexington no només ens preocupem pel medi ambient i la seva conservació, sinó que fem d’això nostra filosofia de treball. Per això, varis dels nostres centres de negocis, com el centre de Moraleja o el d’Orense, tenen ja instal·lat un complet model d’eficiència energètica, i uns altres estàn en ple procés de canvi cap a les oficines sostenibles.

 “La Terra no és una herència dels nostres pares sinó un préstec dels nostres fills”. Antiga dita popular india

Compártelo

Inici de sessió