Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
2017-12-14

Per molts empresaris els temes econòmics es converteixen en constants mals de cap. Tanmateix, és necessari que dominin una sèrie de nocions bàsiques per poder elaborar un pla de negoci complet, fiable i que determini la viabilitat del projecte.

Comencem el pla financer amb els següents passos:

3, 2, 1… ¡Son aquests!

 

7 passos per elaborar el pla financer d’una empresa:

1. Pla d’inversions inicial:

Aquí hem d’especificar quines seran les inversions necessàries per posar en marxa el negoci. Alguns dels conceptes que hem de tenir en compte són aplicacions informàtiques, treballadors, maquinària, oficines, dipòsit i fiances, a més a més de les necessitats de tresoreria i pagament a proveïdors en un període de temps que variarà segons l’activitat.

2. Fonts de finançament:

Formes de finançar la inversió inicial: recursos propis i recursos aliens (analitzant la capacitat d’obtenir recursos amb terces.)

3. Balanç:

En aquest document, es descriu l’estat financer de l’empresa en un moment determinat. Gràcies a ell sabrem el valor que té el negoci.

4. Pressupost / Flux de caixa:

Té com a objectiu determinar la quantitat disponible en CaixaEl flux de caixa és una de les principals magnituds a tenir en compte per conèixer la viabilitat de l’empresa. Cash Flow operatiu, Cash Flow per activitats d’inversió i Cash Flow per activitats de finançament.

5. Compte de pèrdues i guanys:

Permet conèixer el resultat econòmic derivat de la diferència entre els ingressos i els costos.

6. Previsió de tresoreria:

En aquest apartat és on s’estima de manera concreta les sortides i entrades de diners que realitzarà l’empresa durant un període de temps determinat. Així, es podrà conèixer quina és la situació de liquiditat de l’empresa.

7. Anàlisis del punt d’equilibri.

És interessant conèixer el punt d’equilibri de l’empresa, ja que amb el resultat podem prendre decisions sobre els preus del producte i fer una anàlisi de rendibilitat del negoci.

 

“Si no t’agrada prendre riscos, has de sortir corrents del negoci”

Ray Kroc

Compártelo

Inici de sessió