Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
2018-05-31

Cada vegada hi ha més empreses espanyoles que busquen expandir el seu negoci internacionalment, fins i tot probablement és un dels objectius futurs de la teva empresa. Avui en dia, gestionar el teu negoci internacional des d’un altre territori és molt més senzill gràcies a les eines com internet, ja que trenca amb les fronteres i et permet operar en el mercat global.Per aconseguir-ho s’ha d’escollir quina forma jurídica és la més convenient, filial o sucursal. En moltes ocasions, tendim en confondre els termes, ja que el fi d’ambos és poder ampliar els horitzons de les empreses perquè iniciïn la captació de nous mercats. En canvi, existeix una gran diferència entre filial i sucursal, no només en l’àmbit legal i fiscal de l’empresa, sinó també en temes relacionats amb la construcció, gestió i objectius d’aquesta.

Ambdós són formes jurídiques i el seu objectiu final és expandir internacionalment les empreses

Filial

Es tracta d’una identitat jurídica independent de l’empresa motriu, és a dir, és una extensió de la mateixa en altres territoris. El control de la filial recau sobre l’empresa matriu, sent, aquesta posseïdora del gran percentatge d’accions i capital. Per altra banda, actua en el mercat pel seu propi i risc encara que tenint en compte les normes del país on s’estableixen.

Sucursal

La modalitat sucursal és un establiment secundari a una empresa matriu establerta en un territori diferent. Per aquest motiu i en tractar-se d’una divisió de l’empresa, exerceix la mateixa activitat en el mercat i és dependent a la principal. Per tant, es tracta d’una relació de subordinació, ja que la sucursal només té sentit tocant a la matriu.

Anant més enllà, Quina és la diferència entre filial i sucursal?

Una vegada definits ambdós conceptes, quina forma de societat és més adequada per ampliar els horitzons de la teva empresa? La resposta variaria en funció dels teus interessos. Prèviament a escollir entre una alternativa o un altre per fer el pas cap a la internacionalització del teu negoci, hauràs de tenir en compte les diferències entre filial i sucursal en àmbit pràctic. Aquestes distincions es regeixen d’acord amb certs aspectes legals i fiscals, essencials per escollir la forma que més s’ajusti a les necessitats de la teva empresa.

Les filials, com hem comentat anteriorment, són independents a l’empresa matriu, i per això tenen la seva pròpia personalitat jurídica i nom, diferent de l’empresa principal. D’aquesta manera conserven la seva autonomia, tot i que, fiscalment, es troben sotmeses a la mateixa regulació que la resta d’entitats mercantils del territori on s’estableixen.Al contrari, les sucursals, com que no es tracta d’una societat diferent i independent a l’empresa matriu, no compte amb una personalitat jurídica pròpia, encara que s’ha d’inscriure legalment en el registre Mercantil. Per altra banda, poden ser creats per empresaris individuals o per societats mercantils, però sempre dependran d’ells.

Administració i responsabilitat

En les filials, la responsabilitat és limitada. Això es deu a la seva autonomia, ja que es pot dedicar a les activitats diferents de la seva empresa matriu i per aquest motiu, la filial haurà de respondre als deutes amb el seu propi patrimoni. D’aquesta manera, l’empresa principal no es veurà repercutida. Per altra banda, La junta General d’Accionistes serà qui s’encarregui de l’administració de la filial.En canvi en les sucursals, ens trobem davant una responsabilitat il·limitada. Els deutes seran assolits obligatòriament per l’empresa motriu sense limitacions, ja que d’ella depèn l’activitat de la sucursal. En aquest cas, l’encarregat de l’administració de la sucursal serà el representant de l’empresa matriu en el territori on es troba ubicada.

Obligacions tributaries

Des del punt de vista fiscal, les filials estan sotmeses a la legislació de l’estat on es trobin, així doncs, pagaran els seus impostos en el lloc on tinguin la seu. Per tant, tenen l’obligació de presentar els seus comptes en el registre mercantil i tributar sempre per l’impost de Societats com subjectes passius.Per altre part, les sucursals tributaràn per l’impost de Societats o per l’impost sobre la renda de No residents.Una vegada coneguda la diferència entre filial i sucursal, moltes empreses opten per iniciar-se en una sucursal a l’hora de llançar la seva empresa a la internacionalització perquè, una vegada evolucioni i s’obtinguin beneficis, transformar-la en filial. De la mateixa manera, és important escollir una fortalesa en la qual basar l’estratègia d’expansió i tenir en compte els interessos de la teva empresa abans de decantar-te per alguna d’aquestes opcions.A Lexington t’oferim l’oportunitat de gestionar la teva empresa, siguis on siguis, gràcies al nostre servei d’Oficina Virtual. D’aquesta forma, podràs organitzar el teu negoci amb total flexibilitat i sense preocupar-te de despeses innecessàries.

”No em penedeixo en absolut d’haver corregut tots els riscos per allò que m’importava”

Arthur Miller

Compártelo

Inici de sessió