Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
2018-11-22

Si no saps amb exactitud que és el Benchmarking, amb aquesta breu explicació intentarem que et quedi molt més clar: el Benchmarking és una tècnica que s’usa per avaluar, analitzar i recol·lectar informació sobre els productes i/o serveis de la nostra competència amb l’objectiu de comparar i extraure les millors pràctiques i que això ens ajudi a poder millorar els diferents processos de la nostra pròpia empresa.

El Benchmarking ens ajuda a conèixer el que realment funciona en el mercat per tenir en compte i poder fer encara més competitiva la nostra empresa

Avantatges de fer un Benchmarking per la teva empresa:

Realitzar un benchmarking pot oferir múltiples beneficis a la teva empresa, a continuació, detallem els sis més destacables:

 1. Ens permet detectar noves oportunitats.
 2. A través de l’anàlisi que realitzem sobre els nostres competidors, aconseguim assolir el coneixement més gran i comprensió sobre ells.
 3. Com a conseqüència a l’anterior, el benchmarking ens ajuda al fet que tinguem un major coneixement del sector en el qual es troba la nostra empresa.
 4. El benchmarking ens impulsa a establir nous objectius empresarials.
 5. Ens ajuda a identificar en quines àrees es pot millorar el rendiment.
 6. Detectar les noves necessitats dels nostres clients.

Tipos de Benchmarking:

Entre els tipus de benchmarking que existeixen, trobem les següents:

 • Benchmarking funcional: Aquest tipus de benchmarking consisteix a realitzar una anàlisi i extreure bones pràctiques d’empreses que destaquen en l’àrea que es desitja perfeccionar, però que no competeixen amb la mateixa empresa ni pertanyen en el sector.
 • Benchmarking competitiu: En el benchmarking competitiu, en canvi sí que s’analitzen àrees específiques de competidors directes de la nostra empresa per extreure les bones pràctiques.
 • Benchmarking intern: Aquesta modalitat se centri a buscar millors pràctiques dins la mateixa empresa. Per això, s’autoestudia el rendiment de l’organització, comparant i buscant acompliments i buscar perfeccionar-los.

Com fer un Benchmarking?

Per últim, coneixerem els passos que hem de tenir en compte per fer un bon Benchmarking, tenint al cap tot el que hem comentat anteriorment:

 • Identificar les empreses considerades com a competència nostra.
 • Detectar quins són els productes i/o serveis que ofereixen els clients.
 • Definir quins indicadors mesurarem, així com el mètode per recopilar les dades.
 • Analitzar la informació recopilada en relació al funcionament actual de l’empresa en aquest àmbit.
 • Fixar les metes i temps d’integració de les noves pràctiques.
 • Executar la integració de les noves pràctiques.
 • Una vegada implantades i executades les noves pràctiques, és imprescindible que mesurem els resultats.
 • El Benchmarking, al ser un procés de millora continua, és important que es realitzi de forma recurrent, pel que serà clau fixar la periodicitat amb la qual es portarà a terme aquesta tècnica.

“És bo tenir una competència valida.  T’empeny a fer-ho millor.”

Gianni Versace

Compártelo

Inici de sessió