Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.

Una de les qüestions més importants per a una adequada gestió dels recursos humans és l’anàlisi dels llocs de treball o Jobs Description.  Quan dissenyem l’estructura d’una nova organització o quan volem analitzar l’actual estructura de la nostra empresa, la descripció de llocs de treball et proporcionará les bases per a una adequada presa de decisions en matèria de selecció de personal, formació, promoció interna, avaluació del rendiment, motivació, clima laboral, etc.

A qualsevol organització empresarial, amb independència del sector al que pertany o de la mida d’aquesta, existeix un element clau que es situa en una zona intermitja entre la pròpia organització i el treballador. Aquest element clau és el lloc de treball. Si realitzem un adequat i detallat estudi consistent en descriure i analitzar el lloc de treball, des de l’objectiu que aquest lloc de treball té en si mateix, fins les relacions que té amb altres llocs de treball a la mateixa empresa, passant per determinar quines són les seves principals activitats, quines les seves funcions, quin tipus d’habilitats serán exigides, quines competències serán necessàries per aconseguir el lloc de treball, etc. D’aquesta manera aconseguirem contribuir a un millor rendiment de la persona en el mateix lloc de treball, sino també una considerable millora organitzativa del nostre capital humà. A més d’això, ens proporcionará informació sobre quins aspectes del rendiment són crítics i incideixen directa o indirectament sobre la motivació de les persones que ocupen aquest lloc de treball, sobre la busca de candidats similars al mateix lloc de treball, sobre el clima laboral, etc. Aquest estudi, per tant, es presenta com una eina básica i imprescindible en la gestió del talent en les organitzacions i ens aportará nombroses avantatges en la nostra fita com a responsables.

Si desitjem fer un anàlisis dels llocs de treball de la nostra organització, hem de saber que es requereixen dues etapes, una descriptiva i una altre on s’especifiquen les competències, requisits del lloc de treball i la retribució.

Un dels avantatges que proporciona a les empreses els anàlisis dels llocs de treball es que el seu resultat ajudarà a saber més sobre l’ estructura general de l’ organització empresarial. Altres informacions que podem obtenir a partir d’aquests resultats es conèixer:

  • Quins són els recursos humans necessaris i com es poden optimitzar.
  • Com establir una adequada divisió a l’estructura, ja sigui a nivell de departaments o per àrees de treball.
  • També ens informa de com decidir la manera en la qual s’han d’agrupar els llocs de treball.
  • Ajuda a estudiar en que forma es distribueixen en l’organizació els nivells de la jerarquia empresarial i serveix per realitzar un adequat organigrama empresarial.
  • També ens ajuda a saber sobre el rendiments dels nostres empleats. Els criteris per avaluar el rendiment van units al lloc de treball. L’avaluació del rendiment es podrà fer bé per empleats o bé pels responsables dels departaments.

Com a conclusió, podem dir que molts dels problemes amb els quals s’enfronten les empreses actuals a l’hora d’avaluar l’acompliment, podrien evitar-se amb una adequada anàlisi dels llocs de treball

Juan José López Delgado és soci director i headhunter de QUORUM SELECCIÓNquorum selección

Compártelo

Inici de sessió