Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
Mariví Encinas
2020-11-12

En una empresa és normal que sorgeixin alguns problemes o falles en els resultats obtinguts. Conèixer les eines més apropiades per gestionar millor aquests errors és fonamental perquè el negoci funcioni correctament. En aquest article parlarem del Diagrama de Ishikawa: una metodologia que permetrà millorar els processos interns de la teva empresa, així com la qualitat dels serveis.

▻ Que és el diagrama de Ishikawa

Hi ha diferents eines de gestió que poden resultar de molta utilitat pels empresaris, com poden ser les denominades metodologies àgils, i el Diagrama de Ishikawa és una d’elles. També conegut com a Diagrama de Causa i Efecte, o com a Diagrama d’Espina de Peix; aquesta fórmula, resulta molt pràctica per les empreses en les avaluacions de qualitat.

El diagrama de Ishikawa és una metodologia molt practica per les empreses en les avaluacions de qualitat

Potser et preguntes; I perquè serveix el Diagrama de Ishikawa? Principalment per establir quines han estat les possibles causes o arrels d’un error i, d’aquesta manera, poder solvatar-lo. En aquest diagrama de peix el cos central representa el problema que ha sorgit i les diferents espines, fan referència a les possibles raons.

El diagrama de Peix es basa en una veritat fonamental: si aconsegueixen detectar i eliminar les arrels, desapareixerà l’error..

▻ Tipus de Diagrama de Causa i Efecte

En ser un diagrama tan senzill, només existeix un tipus. Això no obstant, en funció de les necessitats de l’empresa, aquest es pot adaptar, donant lloc a diferents formes de portar-ho a terme:

Diagrama causa i efecte amb el mètode de les 6M

A l’hora de determinar quines són les arrels del problema, hem de comptar amb les 6M: mà d’obra, maquinària, mètodes, mediació, matèria primera i medi ambient.
Tenint en compte aquestes 6M, podem dividir tots els possibles motius de la situació, fen que cada peix sigui l’agrupació de totes les arrels pertanyents a cada una de les M.

Mètode d’estratificació.

Aquesta forma de diagrama de Ishikawa resulta molt útil en aquells exemples en els quals les arrels del problema tinguin a veure de forma directa amb la seva naturalesa. És a dir, les possibles causes (les espines) són components del cos central.
Un exemple molt útil és el d’un vehicle. Si hi ha hagut un error en la seva fabricació, pot ser que l’arrel es trobi en algun dels seus components: el motor, el sistema de frenada, els interiors…

Mètode de flux de procés.

En aquest cas, les espines del peix són cada una de les fases, o passos pels quals transcorre el procés. Si un producte finalitzat ha passat per una secció de disseny, un altre de fabricació, un altre de pintat i una última d’empaquetament; cada una d’aquestes fases o tasques conformarà una espina.

Diagrama de peix simple

Les categories de les 6M poden ser una forma d’establir l’ordre a seguir en el diagrama de peix. Això no obstant, no sempre encaixen al cent per cent a les necessitats del diagrama.
No tenim per què ajustar-nos a les causes preestablertes. En el seu ús, podem adaptar-lo completament a les nostres necessitats i definir quines volem que siguin els apartats que formen part de cada una de les espines.

Diagrama de Ishikawa: avantatges i desavantatges.

El diagrama de Ishikawa compte amb avantatges i desavantatges que resultarà molt útil conèixer per saber si val la pena implementar aquesta eina en el teu cas.

Els avantatges més evidents són les següents:

 • Permet realitzar una anàlisi minuciosa i no deixa espai per passar per alt algunes de les possibles raons del problema.
 • Representa una ajuda visual molt important, és fàcil d’entendre i d’analitzar
 • Ajuda a millorar els processos i els resultats de la teva empresa, ja que et permet identificar que és el que pot estar fallant en un moment donat i, per tant, corregir-lo ràpidament.
 • Permet la col·laboració entre els grups de treball, ja que els treballadors seran qui més puguin participar en l’elaboració del diagrama gràcies a la seva experiència i contacte directe amb els processos.

Tot i que pot ser un sistema minuciós i amb molts avantatges, el diagrama de Ishikawa també compte amb alguns inconvenients, entre les que podem destacar:

 • Es tracta d’un diagrama simple, el qual està bé per una part, però pot ser inútil en una situació massa complexa.
 • No analitza les prioritats entre les causes, i això pot presentar un problema quan hi ha raons que tenen massa pes que d’altres en el mal funcionament d’un element de l’empresa.
 • Pot ser subjectiu, ja que es crea a base d’idees i opinions dels treballadors, el que pot fer que el diagrama perdi efectivitat i resulti una pèrdua de temps.
 • Encara que tingui alguns inconvenients, el diagrama de peix pot ser d’extrema utilitat per gestionar situacions i determinar les seves causes, podent, així eliminat l’error des de l’arrel.

Com s’aplica el Diagrama de Ishikawa

T’estàs preguntant com s’aplica el Diagrama de Ishikawa per començar a aplicar-lo a la teva organització? Pren nota dels següents passos a seguir:

 1. Defineix quin és el problema que vols analitzar. Aquest serà l’efecte i conformarà el cos central en el diagrama de peix.
 2. Realitza una brainstorming amb el teu equip per identificar quina son les possibles raons de l’error i pren nota d’elles.
 3. Divideix les causes que heu identificat en diferents grups. Pots utilitzar el mètode de les 6M o adaptar-lo a les teves necessitats perquè resulti el més coherent possible. Aquests grups conformaran cada una de les espines del cos del peix.
 4. Atén a cada una de les espines per eliminar les raons i d’aquesta manera, arrancar el problema des de l’arrel.

Com has pogut veure al llarg de l’article, el Diagrama de Ishikawa pot ser de gran utilitat en els processos de qualitat de la teva empresa, per identificar les causes de les situacions negatives que poden sorgir.Aplicant aquest diagrama a la gestió del teu negoci, no només podràs detectar quines són les arrels de l’assumpte. També, i més important, podràs eliminar-les i corregir l’error.

L’èxit no s’assoleix només amb qualitats especials. Sobretot és un treball de constància, de mètode i d’organització

Víctor Hugo

Compártelo

Inici de sessió