Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
2017-10-19

Planificar i guiar els projectes de la teva empresa amb la tècnica Agile Management. En què consisteix? La gestió àgil dels projectes neix amb l’objectiu de millorar els processos de realització de projectes interns de les empreses, així com coordinar la feina dels equips i assignar tasques de forma més ràpida i eficient.

La tècnica Agile Management permet coordinar la feina dels equips i assignar tasques de forma més ràpida i eficient

A més a més, es tracta d’una tècnica perfecta per aquelles empreses que requereixen flexibilitat i capacitat d’adaptació al canvi i/o que han de tirar endavant projectes urgents o complexos.

                                               

Quina metodología Agile Management aplicar a la teva empresa?

> Lean

Encara que aquest mètode és molt propi de les startups, també existeixen pymes i grans companyies que ho apliquen com a estratègia de mercat i de millora dels processos. Com? La metodologia Lean consisteix a llençar un “tast” dels productes o serveis per a conèixer quina és la seva acollida en el mercat. I, després de conèixer el feedback, treballen a adaptar les seves exigències.

> Scrum

La metodologia Scrum, que fomenta la feina en equip, permet tractar projectes complexos desenrotlladors en entorns dinàmics i canviants de manera flexible. Per això mateix, requereix realitzar una inspecció constant, per veure que està fallant en el procés i actuar a temps per adaptar-se a aquests canvis.

A més a més, representa una metodologia perfecte per aquells entorns que exigeixen rapidesa en els resultats i en els que la flexibilitat és un requisit indispensable.

> Kanban       

Aquesta metodologia es representa a través d’un tauler de targetes dividit en columnes que indiquen l’estat de feina que es troba a un projecte o tasca.

Aquestes targetes descriuen la tasca a realitzar, en el temps establert en fer-la i en el nom del treballador responsable en portar-la a terme. I el més important, és que no es poden superposar, és a dir: fins que no es contempli una tasca (targeta) no es pot passar a treballar en la següent.

> Diagrama de Gantt

És una eina molt efectiva per planificar projectes i tasques de manera efectiva i es presenta amb un gràfic de barres horitzontals ordenades per activitats i seqüències de temps concrets. El seu objectiu? Permetre exposar el temps de dedicació previst per a diferents tasques al llarg d’un temps total determinat.

Business Tip:

Si necessites que un professional dirigeixi determinats projectes amb… o sense metodologies Agile Management, pel fet que des del departament de gestió de la teva empresa no es poden dur a terme per la seva reduïda estructura, pots plantejar-te la contractació d’un interim Manager. Descobreix quin és aquest professional i quines són les funcions en el post sobre “Interm Management: que és i quin és el rol que desenvolupa“.

“Les grans feines no estan fetes per la força, sinó per la perseverança”

Ben Jonson

Compártelo

Inici de sessió