Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
2016-11-10

El món dels negocis evoluciona a passos de gegant, contínuament neixen nous perfils professionals, models de negoci, diferents tipus de finançament  i noves formes de concebre el treball. En aquest sentit, i profunditzarem sobre el treball per projectes: una manera diferent d’aconseguir els objectius empresarials i on el treballador assumeix la responsabilitat del seu dia a dia i s’implica de manera directa dins dels projectes als que participa.

En el treball per projectes el treballador assumeix la responsabilitat del seu treball i s’implica de manera directe

Així dons, cada vegada són més les empreses que aposten pel treball sense responsables i per projectes, i en aquest context, segons l’últim sondeig realitzat pel World of Business Ideas (Wobi) sobre tendències empresarials, econòmiques i laborals para el 2017, la major part de contractacions realitzades per les empreses durant el pròxim any es realitzarà per projectes, enlloc de models indefinits.

Cal destacar que los projectes, al ser temporals, requerien de molta dosis de creativitat, dedicació i motivació, i per a obtenir els resultats esperats s’han de tenir en compte les següents condiciones:

1. Definir un líder

2. Bona planificació de tasques

3. Orienta la teva estratègia a resultats

4. Establir el rol de cada treballador que participa al projecte. En aquest cas, serà clau potenciar les habilitats i qualitats de cada un per a maximitzar la productivitat i aconseguir els objectius marcats.

5. Motiva a la resta de l’equip. Una manera de fer-ho és premiant-los quan aconsegueixen objectius.

6. Mesura els resultats per a fer una valoració sobre com ha sigut la gestió del projecte, i poder aplicar els canvis (en el cas de que hi hagi) en els pròxims projectes que es vagin executant.

Per a tenir èxit treballant per projectes has de tenir en compte: una bona planificació de tasques, motivació i estar orientat als resultats, entre d’altres

Però, quines avantatges té el treball per projectes?:

  • Flexibilitat horària
  • Més llibertat: tu ets qui decideix.
  • Possibilitat de generar més ingressos: cada professional és qui estableix les tarifes. Així mateix, poder treballar a varis projectes al mateix temps amplia la rendibilitat del treball.
  • Conciliació de vida laboral i personal

No obstant, com tot, el treball per projectes també té els seus ‘contres’, i el  seu caràcter temporal implica treballar amb estructures també temporals, la qual cosa pot generar més estrès i conflictes dins la pròpia organització.

“La única manera de fer un treball genial, és estimar el que fas”

Steve Jobs

Compártelo

Inici de sessió