Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
2019-02-21

Un bon pla estratègic d’una empresa ha de fixar l’atenció en estudiar quina metodologia de gestió de projectes és la més apropiada pel seu model de negoci. L’objectiu és obtenir el màxim benefici dels recursos humans que s’usen.

“Un project manager ha de saber quina és la millor metodologia de gestió de projectes per a la seva empresa.”

Hi ha companyies que aconsegueixen donar amb un mètode de gestió propi que encaixi perfectament amb la seva empresa. Altres, en canvi, prefereixen basar-se en les metodologies més extenses i adequar-les fen certes modificacions. En qualsevol cas, el principal és conèixer la importància d’aplicar un mètode que permeti optimitzar la feina.

Metodologies per la gestió de projectes

Fa molts anys que les empreses coneixen els beneficis d’usar metodologies de gestió de projectes. Aquests són les 4 grans tipologies més usades:

1. Agile Management

Gràcies a l’ús d’algunes de les metodologies que engloba la gestió àgil de projectes s’aconsegueix coordinar el treball dels equips i assignar tasques de manera més rapida i eficient Aquestes metodologies són flexibles i s’adapten a tota mena de projectes, pel que s’han convertit en les més usades. En especial, hi ha dues metodologies que destaquen pel seu gran ús:

  • Diagrama de Gantt:

El diagrama de Gantt, és l’eina per la gestió de projectes més usada. El seu creador, Henry Laurence Gantt, va dissenyar a principis del segle XX un diagrama amb dos eixos de coordenades: un eix que mostra les tasques a realitzar i un eix que mostra el temps.Gràcies a aquesta senzilla gràfica, es pot fer seguiment exhaustiu de les tasques a executar i dels temps empleats o planificats per dur a terme el seu tancament.L’eina es pot dissenyar fàcilment utilitzant fulls de càlcul gratuïts i s’adapta a més a més, a tota mena de projectes, encara que el seu us estigui més extens en projectes subjectes a pocs canvis com són els de construcció o els projectes educatius.

 

  • Metodología Kanban

La metodologia Kanban de gestió de projectes prové del Japó i, en els últims anys, està guanyant popularitat en empreses al voltant de tot el món, gràcies, a la seva fluïdesa i a la multitud de beneficis que aporta als seus usuaris. L’eina basada en aquesta metodologia ofereix la possibilitat de visualitzar en una taula de tasques d’un equip de treball i establir els temps i els membres de l’equip assignat a cada una d’aquestes tasques. D’aquesta manera, tots els treballadors poden conèixer en quin punt es troba un projecte i quina quantitat de treball extra pot admetre cada persona de l’equip. L’ús d’aquesta metodologia aporta a empreses multitud de millores entre les quals destaquen una correcta distribució de les tasques, una organització excel·lent, un augment de la col·laboració entre els membres de l’equip i un estímul de rendiment.

2. Pert

La tècnica de Revisió i Avaluació de Programes, coneguda per les seves sigles en anglès, PERT, utilitza un algoritme que esclareix les interdependències entre les activitats empresarials. D’aquesta forma, el resultat del càlcul, ajuda a conèixer quines tasques han de dur-se a terme en primer terme perquè les del segon terme puguin començar a utilitzar-se. El flux de treball òptim és el benefici més gran que ofereix l’ús de la metodologia PERT en una empresa.

3. Mètode de la Cadena Crítica

Gestionar projectes basant-se en el mètode de la Cadena Critica facilita l’establiment de prioritats i ajuda a la presa de decisions. L’autor, Eloyahu M.Goldratt, va detectar que els projectes solen tancar-se pròxims al moment de la seva “entrega” a termini màxim, per tant és més fàcil que algunes circumstàncies imprevistes puguin ocasionar retards en el tancament. Per aquest motiu, el mètode de la Cadena Critica proposa parlar de terminis mínims en lloc de terminis màxims. El compliment d’aquests terminis mínims permet estalviar recursos i minimitzar els riscos. Aquest mètode, nascut l’any 1997, fa que aquests projectes es considerin des d’una perspectiva més moderna i ajuda als treballadors a planificar millor les seves tasques.

4. Model en Cascada (Waterfall)

Aquesta metodologia consisteix a desgranar un projecte en etapes seqüencials que s’executaran una després de l’altre, dóna’n lloc a un esquema en forma de cascada. Aquest model va néixer en el sector de la construcció, ja que, una vegada acaba una etapa del procés, fer modificacions en processos anteriors suposa un esforç econòmic i laboriós. Aviat aquest model va passar a formar part de la gestió de projectes de sectors variats, dóna’n a lloc a alguns inconvenients: el principal té a veure amb els llargs temps d’espera que es generen entre fase i fase del procés.Sigui quina sigui la metodologia de gestió de projectes utilitzada, l’important és que una companyia sàpiga com executar amb diligència les tasques, aprofitant de manera òptima els seus recursos humans.

 

 

 

“L’èxit arriba per a tots aquells que estan ocupats buscant-lo”

Henry David Thoreau

 

Compártelo

Inici de sessió