Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
2023-10-24

La importància de l’estalvi energètic en les empreses és un tema cada vegada més rellevant en l’actualitat. Una gestió eficient de l’energia no només redueix els costos operatius, sinó que també contribueix a la sostenibilitat ambiental i a la millora de la imatge corporativa. Avui t’expliquem algunes de les estratègies i pràctiques que les empreses implementen per reduir el  consum energètic.

Estàs llest per fer que la teva empresa sigui un espai més sostenible?

 

Auditoria per l’optimització de processos interns

En aquesta primera secció, explorarem com portar a terme una auditoria interna amb l’objectiu d’optimitzar els processos a dins d’una empresa. L’auditoria de processos interns és una eina crucial per identificar ineficiències, millorar la productivitat i reduir costos. Comencem!

 1. Definició d’objectius i abast de l’auditoria: Comença per establir clarament els objectius de l’auditoria i l’abast que abastarà. Estàs enfocat en un procés específic o en diversos?
 2. Recol·lecció de dades: Reuneix dades rellevants sobre els processos a auditar. Això pot incloure fluxos de treball, informes, mètriques de rendiment, i retroalimentació d’empleats i clients.
 3. Anàlisi de dades: Utilitza eines i tècniques d’anàlisi de dades per identificar àrees de millora.
 4. Entrevistes i retroalimentació: Parla amb els empleats que participen en els processos per obtenir les seves perspectives.
 5. Proposta de millora: Presenta noves recomanacions específiques per optimitzar els processos interns.
 6. Implementació i seguiment: Duu a terme les millores proposades i estableix un sistema de seguiment per avaluar contínuament la seva efectivitat.
 7. Beneficis de l’auditoria: Explica com una auditoria de processos interns pot ajudar a les organitzacions a ser més eficients, reduir costos i millorar la qualitat dels productes o serveis que ofereixen.

 

Auditories energètiques: què és i com fer-les

Un cop l’auditoria de processos interns estigui feta, podem seguir amb una auditoria energètica. Per això, has de seguir aquestes passes:

 1. Objectius de l’auditoria: Descriu els objectius clau d’una auditoria energètica, que poden incloure la reducció de costos, la disminució de l’empremta de carboni i el compliment de regulacions energètiques.
 2. Recopilació de dades: Explica com es recopilen dades sobre el consum d’energia en la instal·lació, inclòs la revisió de factures de serveis públics, el monitoratge d’equips i sistemes, i el mesurament de l’eficiència energètica.
 3. Anàlisi i avaluació: Detalla com s’analitzen les dades recopilades per identificar àrees de malbaratament o ineficiència energètica. Això pot incloure la revisió de sistemes d’il·luminació, HVAC (calefacció, ventilació i aire condicionat) i equips elèctrics.
 4. Recomanacions i millores: Presenta les recomanacions resultants de l’auditoria interna i de l’energètica. Això pot incloure l’actualització d’equips, l’optimització de sistemes, la implementació de pràctiques de conservació d’energia i la inversió en fonts d’energia renovable.

 

Eficiència en la il·luminació

La il·luminació és un aspecte crític en l’eficiència energètica d’edificis i espais. En aquesta secció, ens centrarem en com millorar l’eficiència de la il·luminació i reduir el consum d’energia. En aquest aspecte, s’explorarà dos enfocaments principals: l’adopció de tecnologia LED i l’ús de sensors de llum amb automatització.

Tecnologia LED

La tecnologia LED ha revolucionat la indústria de la il·luminació per la seva eficiència energètica i durabilitat. A l’optar per la tecnologia LED, les organitzacions poden reduir els seus costos d’energia, gaudir d’una il·luminació d’alta qualitat i contribuir a la reducció d’emissions de carboni. No et perdis aquest article on es parla dels principals beneficis i aspectes clau de la tecnologia LED.

 Sensors de llum i automatització

Els sensors de llum i l’automatització de la il·luminació representen un avenç a la gestió eficient d’energia en entorns il·luminadors. L’automatització porta aquest concepte un pas més enllà, permetent programar horaris d’encès i apagat de llums, així com ajustar els nivells de llum d’acord amb les necessitats específiques. A l’implementar aquestes tecnologies, les organitzacions poden optimitzar el consum d’energia, complir amb estàndards d’eficiència i millorar la sostenibilitat, al mateix temps que obtenen un rendibilitat d’inversió a través de l’estalvi de costos energètics significatius.

Ús d’energies renovables i netes

No podíem seguir aquest article sense parlar de l’adopció de fonts d’energia renovable i neta, un pilar fonamental per la sostenibilitat en l’actualitat. Per a això, explorarem dues estratègies essencials: la instal·lació de panells solars en les instal·lacions i la implementació d’energia eòlica per aconseguir l’autoconsum energètic.

Instal·lació de panells solars en les instal·lacions

La instal·lació de panells solars fotovoltaics en les instal·lacions empresarials o residencials és una decisió clau per reduir la dependència de fonts d’energia convencionals i abraçar una font d’energia neta i sostenible. Aquesta tecnologia aprofita l’energia del sol per generar electricitat, el qual no només redueix significativament els costos a llarg termini, sinó que també disminueix l’empremta de carboni d’una organització. A més, es tracta d’una inversió a llarg termini que reflecteix el compromís d’una organització amb la sostenibilitat i la responsabilitat ambiental.

Energia eòlica que permet l’autoconsum energètic

L’energia eòlica és un altra font d’energia renovable amb un potencial significatiu. La instal·lació de turbines eòliques en les instal·lacions, sigui en forma de parcs eòlics o petits generadors, pot permetre l’autoconsum energètic. A l’invertir en l’energia eòlica, les organitzacions poden reduir encara més la seva empremta de carboni i, en alguns casos, fins i tot generar un excés d’energia que pot ser venut de tornada a la xarxa, contribuint a l’equilibri financer i a la sostenibilitat a llarg termini.

 

Estratègies de gestió d’energia

La gestió eficient de l’energia és essencial per optimitzar el consum i reduir els costos.

 

Monitoratge i control, amb eines de gestió energètica

El monitoratge i control dels sistemes d’energia són passes fonamentals en la gestió energètica. Les organitzacions poden utilitzar eines i software de gestió energètica per supervisar en temps real el consum d’energia, identificar patrons i prendre mesures correctives quan es detecten ineficiències.

Establiment d’objectius a curt i llarg termini

Per altra banda, establir objectius clars i mesurables en l’àmbit de la gestió energètica és essencial per guiar a l’organització cap a una major eficiència i sostenibilitat. No només proporciona un marc per mesurar el progrés, sinó que també motiva als empleats i les parts interessades a treballar junts per un futur més sostenible..

Polítiques internes per conscienciar als treballadors sobre la importància de reduir el consum energètic

Ara que ja podem tenir un cert control sobre els recursos naturals i materials per reduir el consum energètic, podem també centrar-nos en les polítiques internes de la teva empresa per contribuir a la cura mel medi ambient. Per exemple:

 • Fomentant la captació i sensibilització dels treballadors amb formació.
 • A través de la ludificació, és a dir, recompenses i reconeixement en els canvis d’hàbits
 • Disseny de protocols i noves estratègies i polítiques d’empresa.

Resultats immediats per les empreses

La implementació d’aquestes polítiques d’eficiència energètica comporta una reducció immediata de despeses recurrents. A l’optimitzar l’ús de l’energia, les empreses poden disminuir els seus costos de serveis públics, el que es tradueix en una disminució de les factures d’electricitat, gas i aigua. Aquests estalvis financers impacten directament a la rendibilitat de l’empresa i poden ser reinvertits en àrees clau de creixement i desenvolupament.

Ús d’aquestes polítiques com a publicitat empresarial i valors de marca

Les empreses que es comprometen amb la responsabilitat ambiental i mostren esforços tangibles per reduir la seva empremta de carboni sovint atrau un segment de consumidors més conscients i lleials. Això no només pot atreure a nous clients, sinó també atrau inversors i influir en la lleialtat dels empleats, que sovint se senten més motivats i orgullosos de treballar en una empresa la qual valora la sostenibilitat.

Contribució mediambiental amb l’entorn i poblacions properes

Un altre resultat immediat de la implementació de polítiques d’eficiència energètica és la contribució positiva a l’entorn i les poblacions properes. En reduir el consum de recursos i minimitzar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, les empreses contribueixen a la millora de la qualitat de l’aire i de l’entorn local. Això no només beneficia a les comunitats circumdants al reduir els impactes negatius a la salut i el medi ambient, sinó que també millora la imatge i les relacions de l’empresa amb els residents locals i les autoritats.

 

En definitiva, les empreses estan adoptant diverses estratègies, des de la inversió en tecnologies més eficients fins a la promoció de la consciència entre els seus empleats, amb l’objectiu de disminuir el seu consum energètic. Aquesta iniciativa no només és una resposta a les creixents preocupacions ambientals, sinó també una via per enfortir la seva competitivitat en un món cada vegada més conscient de la importància de la sostenibilitat.

Esperem que aquest article t’hagi inspirat per a iniciar el teu pla de reducció de consum energètic en la teva empresa i apostar per oficines sostenibles. Si a més busques un espai de treball flexible per impulsar els teus projectes de manera eficient a Lexington, tenim la solució. Et convidem a conèixer els nostres  coworking a Madrid i a  Barcelona! 🌱

Compártelo

Inici de sessió