Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
2018-03-15

Pot ser que no sàpigues exactament la metodologia scrum però, si t’agrada l’esport, segur que has sentit a parlar de la melée, coneguda en anglès com scrum. Aquesta jugada, la més important en rugbi, consisteix en l’adequada repartició de rols per part dels jugadors i així posteriorment empènyer tots cap a un objectiu comú. Doncs mira que fàcil!, ja coneixes la filosofia del scrum.

Aquesta estratègia, com qualsevol metodologia “agile management” busca obtenir millors resultats gràcies a una adequada planificació, destaca per ser una forma molt operativa de treballar a l’hora de crear projectes complexes i imprescindibles en equip.

La metodologia scrum, que ja està sent utilitzada en grans companyies com Amazon i Spotify, pots ser molt interessant per la teva empresa i per això avui volem parlar-te d’ella. Preparat?

Scrum és la metodologia ideal per realitzar projectes complexos de forma dinàmica

Com implementar scrum a la teva empresa.

Per executar correctament aquesta estratègia al teu negoci convé seguir els següents passos:

 • Planificació

En aquella es defineix cada sprint, és a dir, els apartats o blocs en els quals es divideix el treball. Així com l’objectiu i els temps d’entrega.

 • Llista de tasques

L’Equip es posa en comú la llista de tasques que s’ha de tenir en compte. És fonamental ser rigorós amb l’esforç requerit per així d’aquesta forma, fixar els terminis correctament.

 • Reunió interna

En aquesta fase l’Scrum Master, encarregat d’eliminar els possibles obstacles, ha d’encarregar-se que cada membre compleixi amb les labors que li han estat assignades, així com de motivar-los perquè augmentin la seva productivitat. En què trobis alguna anomalia, és el moment ideal per prendre decisions. Han de durar uns 15 minuts.

 • Revisió

Reunió amb el client perquè conegui de primera mà els avenços del projecte. Aquest pot voler fer modificacions, si això passa, s’hauran de portar a terme.

 • Retrospectiva

Els membres de l’equip de treball s’ajunten per valorar resultats i detectar oportunitats que poder aplicar en futurs projectes.

Cuan emplear la metodología Scrum

Scrum es pot portar a terme en PYMES o grans empreses sempre que en elles es produeixin les següents situacions:

 • Quan existeix gran rotació de personal.
 • Es necessiten resultats de forma immediata.
 • Si les entregues es realitzen en el temps i per tant, els costos augmenten.
 • Si els paràmetres del pla són canviants i poc definits.

Beneficis de SCRUM

Aquesta metodologia compte amb múltiples beneficis per a la teva empresa pels següents motius:

 • S’escurcen els terminis d’entrega.
 • La feina s’agilitza.
 • Supressió d’errors bàsics.
 • Rapidesa de resposta.
 • Equip motivador i compromès.

Rols en scrum

En la metodologia scrum. Com en el rugbi, és fonamental definir bé els rols tenint en compte les aptituds i actituds de cada un dels membres. En aquest cas, els rols que tenen lloc en scrum són els següents:

 • Project Owner

Encarregat d’assegurar que el projecte es realitza seguint l’estratègia de negoci.

 • Scrum Master

Ha d’eliminar els obstacles que impedeixin que l’equip assoleixi els objectius i prendre decisions al respecte. 

 • Development team Member

Equip multidisciplinari de no més de deu persones que s’encarreguen de crear el producte o servei perquè pugui està llest en terminis acordats.

“Tractar d’aconseguir la màxima efectivitat per la via de la independència és com tractar de jugar al tenis amb un pal de golf: L’eina no s’adequa a la realitat”.

Stephen Covey

Compártelo

Inici de sessió