Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
2019-01-31

L’estructura jeràrquica d’una empresa és també coneguda com a estructura piramidal, i és un tipus de distribució organitzativa que consisteix a limitar els diferents nivells de subordinació i comandament de l’empresa basant-se en la responsabilitat i el poder de decisió de les persones que formen part de cada altura.

“Les empreses ordenen els seus recursos humans d’acord amb estructures amb el fi d’orientar als treballadors i aconseguir les metes que es proposen”

Aquesta estructura es fonamenta en els principis de les teories clàssiques i, avui dia, segueix essent la més estesa en empreses públiques i privades per la seva fàcil aplicació. A més a més, les petites i mitjanes empreses es regeixen per aquest model de facilitat i rapidesa amb les que s’aconsegueixen dissenyar i implantar el seu organigrama estructural. Així i tot, en els últims anys, aquest model organitzacional comença a desaparèixer d’algunes companyies més innovadores que persegueixen l’èxit establint noves estructures i que diuen saber treure millor partit a les bondats dels treballadors.

 Avantatges de l’estructura jeràrquica d’una empresa

El model d’organització més usat ofereix a multitud d’avantatges a les empreses, Les principals, són les següents:

1. Autoritat

Aquesta estructura no deixa lloc a dubte. A mesura que es va estrenyent la piràmide, els responsables de l’empresa van apareixent amb les seves funcions clares i ben definides, i tot el personal de l’organització coneix qui supervisa el treball de cada nivell i sobre qui recau la responsabilitat de les decisions empresarials, En la cúspide, el gerent o màxim representant de l’empresa respon per tots els treballadors.

2. Especialització

En organitzacions més grans, és difícil que unes poques persones puguin controlar totes les àrees en les quals es veu implicada la companyia, per això l’estructura jeràrquica d’una empresa permet dividir la feina en grans departaments en els quals es tornen a establir l’estructura piramidal per seguir aprofitant els beneficis del seu ordre.

3. Promoció

Els treballadors que formen part de l’estructura jeràrquica d’una empresa saben perfectament quin és el següent rang a assolir en l’organització, amb el qual, és més fàcil mantenir alta la motivació del personal.

Desavantatges de l’estructura jeràrquica d’una empresa

Les empreses que s’organitzen d’acord amb aquesta estructura destaquen alguns desavantatges::

1. Rigidesa

Adaptar-se a noves necessitats pot ser un procés lent en les empreses amb estructures jeràrquiques. I és que quan totes les decisions recauen sobre una persona o un equip molt reduït, l’agilitat es perd. Aquesta rigidesa fa que algunes mesures de canvi s’endarrereixin i puguin provocar que l’empresa quedi marginada en el frenètic mercat actual.

2. Comunicació

Dividir la feina en departaments fa que la comunicació entre els membres de l’empresa no sigui del tot fluida i provoca que les preocupacions d’uns siguin alienes als altres i al contrari.

3. Desunió

Formar grans departaments amb noves estructures piramidals internes pot fer que els treballadors perdin la connexió amb l’empresa i comencin a treballar busquen l’èxit del mateix departament que, a vegades, pot no compartir les mateixes metes de l’organització.

És important que totes les empreses trobin la seva estructura organitzacional ideal i, des de la seva aplicació, estableixin les bases de la feina amb la finalitat d’aconseguir l’èxit.

 “L’èxit no s’assoleix només amb les casualitats especials, És, sobretot, un treball de constància, de mètode i d’organització”J.P. Sergent

Compártelo

Inici de sessió