Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
María Elipe
2019-02-14

Ser empresari d’èxit està relacionat estretament en conèixer i dominar les tècniques de negociació de clients més importants que existeixen, les quals ajuden a aconseguir un balanç perfecte entre el qual s’espera aconseguir i el que està disposat a donar amb el fi d’assolir el benefici empresarial.

“Un negociador exitós sap col·locar-se en un lloc del client”

Assolir l’estratègia guanyadora pot fer hores de pràctica i preparació, però és fonamental que el negociador conegui alguns detalls importants com quan és el millor moment per negociar o les tècniques que s’han de dominar per enfrontar-se el procés amb expectatives altes de triomfar.

Tècniques de negociació amb clients

Dominar aquestes sis tècniques farà que les negociacions se simplifiquin i que l’acord exitós estigui més a prop de l’esperat:

1. Cuida la preparació

La primera tècnica i la més important, té a veure amb la feina prèvia a la negociació. I és que tot acord exitós porta darrera una important investigació sobre el client i sobre on està el seu negoci, Arribar a tenir un enteniment clar sobre l’altra part, atorga al negociador la seguretat de saber fins on pot arribar o fins on pot cedir.

2. Sentir-se còmode amb l’oferta inicial

Sobre que es negocia? És important comptar amb una prestació clara i que informi les dues parts sobre les dades fonamentals que puguin tenir rellevància en la negociació. Una vegada estudiada a fons aquesta proposta i dominar el terreny sobre el qual es trepitjarà, ajudarà al negociador a sentir-se còmode i a parlar com si l’acord ja fos evident.

3. Dialoga educadament

Durant la conversa i intercanvi de les opinions sobre l’oferta inicial, el negociador ha de sentir-se confiat i segur de l’oferta que presenta però, al mateix temps, ha de ser objectiu amb les idees que argumenta el client. Escoltar i dialogar mantenint sempre una actitud adequada i respectuosa és clau per transmetre seguretat en els arguments i per poder arribar a tancar l’acord de manera exitosa.

4. Reconeix les senyals

Una de les tècniques de negociació amb clients mes importants te a veure amb reconèixer senyals que el client va tirant i que el negociador ha de recollir per dirigir la conversa cap a un o un altre lloc, així que el negociador ha de mantenir la calma i prestar atenció a aquests gestos de complicitat que faran que la balança es decanti cap a la seva oferta.

5. Cedeix

El negociador ha d’observar les seves fortaleses i les seves debilitats i hi ha de reconèixer-les també en el client amb el fi d’aprofitar a fons els senyals. Arribats a aquest punt, una tècnica important és cedir en algun punt de la negociació per fer veure el client que si té la disposició d’arribar a un a cord favorable per les dues parts.

6. Tanca l’acord

La finalitat de conèixer les tècniques de negociació amb clients és aconseguir un acord, un tancament ferm que convenci a les dues parts implicades en la conversa, així que un bon negociador mai ha d’abandonar. Tot es pot negociar, només s’ha de comptar amb la iniciativa suficient i la paciència necessària per no decaure.Recorda: actitud respectuosa, reconeixement dels senyals i les fortaleses de l’oferta inicial.

“La diplomàcia és l’art d’aconseguir que els altres facin amb gust el que un desitja que facin”

Dale Carnegie

Compártelo

Inici de sessió