Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
2018-07-12

 De matí, de tardes, a jornada completa… Existeixen diferents tipus d’horari laboral i amb l’arribada de l’estiu, la gran majoria d’empreses opten per modificar l’habitual i fer jornada intensiva de 8 hores. Per als treballadors és un alliberament posat que tenen molt més temps lliure i poden dedicar-ho a estar amb la seva família o a activitats d’oci que durant l’any queden en un segon pla. Així mateix, per a les empreses la jornada intensiva suposa un clar augment de la productivitat. Per això, si ets empresari, t’interessa saber quins són els beneficis de treballar a jornada intensiva a l’estiu per poder implantar-ho en el teu negoci.

1-  Treballar a jornada intensiva… Augmenta la motivació

Treballar 8 hores seguides suposa una motivació per a l’empleat, va més feliç al seu lloc i realitza les tasques de forma més eficaç, ja que ha d’organitzar-se correctament per complir amb tot l’estipulat.

2- Treballar a jornada intensiva… Millora el rendiment

Diversos estudis reflecteixen que aquest tipus d’horaris reduïts fan que el treballador se senti millor i rendeixi més en el seu treball. L’empleat sap que té un marge de temps establert i en aquest espai les tasques han d’estar fetes, per tant, el resultat és una optimització del treball. I és que, en disposar de menys hores en la jornada laboral, el treballador s’obliga ell mateix a aprofitar el temps del qual disposa.

3- Treballar a jornada intensiva… Redueix la sensació d’estrès

L’horari intensiu a l’estiu obliga al treballador a centrar-se 100% en les tasques que ha de realitzar. El saber que es disposa de més temps d’oci que durant la resta de l’any afavoreix a reduir l’estrès laboral. A més, generalment, en els negocis l’activitat durant l’estiu es redueix, per això, ja que el ritme de treball disminueix, sempre s’agraeix que l’horari sigui concentrat perquè l’empleat no tingui la sensació que està perdent el temps en l’oficina.

L’horari intensiu a l’estiu obliga al treballador a centrar-se 100% en les tasques que ha de realitzar

4- Treballar a jornada intensiva… Disminueix l’absentisme

En tenir hores lliures en finalitzar la jornada laboral, el treballador ja no necessita demanar permís per a assumptes propis o per acudir al metge, entre altres. I és que treballar a jornada intensiva facilita conciliar vida familiar i laboral.

5- Treballar a jornada intensiva… Millora la imatge de l’empresa

Com a resultat d’instaurar la jornada intensiva, l’empresa projecta una imatge de compromís amb els seus treballadors. Al mateix temps, s’aconsegueix transmetre la idea que el benestar dels empleats és una màxima en la cultura empresarial de la companyia.

Com a resultat, si dirigeixes una empresa, ja saps que la jornada intensiva a l’estiu genera beneficis que poden ser determinants a l’hora d’aconseguir uns bons resultats. No oblidis que els empleats són més afins i s’identifiquen plenament amb un treball que respecti la seva vida fora de l’oficina. Analitza el que més et convé i posa’t en el lloc del teu equip. Solament així entendràs el que ells valoren.

Compártelo

Inici de sessió